Pomoc na zakup komputera dla dzieci

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dobie pandemii koronawirusa rewolucja cyfrowa nabrała dodatkowego tempa. Sytuacja zmusiła do sięgania po rozwiązania online nawet te osoby, które do tej pory korzystały z tych możliwości z wielkim oporem albo nie korzystały wcale. Skoro nie można przełamać zamkniętych drzwi urzędów i instytucji, to można ( a nawet trzeba) nawiązać z nimi kontakt elektroniczny.
Od jakiegoś czasu szkolne lekcje również odbywają się w trybie zdalnym, co sprawia – że bez komputera – ani rusz.
Niestety, nie wszyscy posiadają w domu odpowiedni sprzęt nadający się do nauki online. Dlatego powstają programy wsparcia, które mają zapobiec cyfrowemu wykluczeniu i pomóc osobom, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zakup tego typu sprzętu.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł i będzie przysługiwała rodzinie spełniającej określone warunki, tj.:
– w jej skład wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
– co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
– co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
– łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
– nie otrzymała ona, w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia obecnego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze: środków publicznych; środków organizacji pozarządowych; nie zostały jej zwrócone koszty lub nie otrzymała dofinansowania zakupu na ten sprzęt.

Czasu nie ma za  wiele, dlatego – sprawdź warunki, pobierz wniosek i skorzystaj: https://cutt.ly/ehPBQwe

Na podstawie informacji: www.arimr.gov.pl