Bezzwrotna pożyczka dla OPP

Rachunki płacić trzeba, bez względu na fakt, że na świecie zapanowała pandemia i wiele gałęzi gospodarki nadal nie może podnieść się z zapaści. A jeśli w związku z zaistniałą sytuacją, chwilowo brakuje na nie środków, należy szukać rozwiązań, żeby nie popaść w kłopoty natury finansowej. Jednym z takich awaryjnych wyjść dla organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) na czas pandemii jest pomoc publiczna w postaci pożyczki.

Pożyczka:
1) udzielana jest (na wniosek organizacji) jednorazowo za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy – szczegółowe informacje dostępne są na stronie praca.gov.pl
2) jest bezzwrotna przy spełnieniu warunku kontynuacji działalności przez organizację przez 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
3) powinna być przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością statutową,
4) w przeciwieństwie do tego typu świadczeń udzielanych przedsiębiorcom w stałej kwocie 5 000 zł, wysokość pożyczki dla organizacji nie może przekroczyć 5 000 zł i dodatkowo uzależniona jest od wartości przychodu uzyskanego w 2019 roku i wynosi nie więcej niż 10% tej kwoty.

Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.
Dobrze, jeśli członkowie zarządu posiadają profil zaufany – wtedy pożyczkę można otrzymać błyskawicznie (w ciągu 2 dni) korzystając z elektronicznej ścieżki składania wniosku i rejestracji konta na praca.gov.pl.