Rozkopali chodnik. Spokojnie, to tylko budowa światłowodu.

Kilka lat temu w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo lubelskie” doprowadzono do Bogucina kabel światłowodowy. Został on zakończony tzw. węzłem dystrybucyjnym zlokalizowanym przy tutejszej Szkole Podstawowej.

Światłowód – wielka niewiadoma

Od tamtego czasu nie działo się w tej materii nic. Aż tu nagle – w tym miesiącu – rozpoczęła się budowa kolejnej nitki sieci w odwrotnym kierunku, czyli dokładnie po tej samej trasie, jaką został przyprowadzony światłowód do naszej miejscowości. Podczas tych prac, częściowo rozkopano chodnik znajdujący się przy drodze na odcinku od sklepu LEWIATAN do przydrożnej kapliczki.
Światłowód ma biec od szkoły w Bogucinie do szkoły w Ożarowie. W niedługim czasie będzie budowana również sieć do gospodarstw domowych. Ale: kiedy dokładnie? do kogo dotrze a kogo ominie? gdzie będzie położony kabel w ziemi a gdzie na słupach energetycznych? kto będzie operatorem sieci?  jaki będzie zakres i koszt świadczonych usług? – większość tych pytań, na chwile obecną, pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiadomo też, czy oferta sieci przewodowej przebije ofertę dostawców sieci bezprzewodowej LTE.

Na skróty

Spore kontrowersje budzi technologia prowadzonych prac, a egzekwowanie wykonania robót ściśle z projektem i obowiązującymi przepisami komplikuje fakt, że inwestycja jest „krajowa”, droga „powiatowa” a urządzenia podziemne – „gminne” lub „wiejskie”. Wygląda to trochę tak jakby chodziło o pas ziemi niczyjej, gdzie nie dociera żaden nadzór.
Świadczy o tym chociażby zachowanie wykonawcy podczas uszkodzenia rury osłonowej i elektrycznego kabla ziemnego zasilającego dwie latarnie oświetlenia drogowego. Miejsce uszkodzenia próbowano zamaskować przy pomocy prowizorycznej taśmy budowlanej bez powiadomienia właściciela instalacji.

Gdyby nie nasza czujność i zdecydowana interwencja kabel zostałby przysypany i po jakimś czasie na tym odcinku drogi znowu zapanowałyby egipskie ciemności, ponieważ degradacja izolacji kabla spowodowałaby zwarcie w instalacji oświetlenia drogowego. Obecnie problem został rozwiązany tylko częściowo, ponieważ wykonawca uchyla się od poniesienia konsekwencji za spowodowanie awarii. Sprawa została więc zgłoszona do wójta, który obiecał interwencję administracyjną.
Odrębny temat to przywrócenie odpowiedniego stanu chodnika. Z naszych informacji wynika, że projekt i wymogi zarządcy drogi zakładały warstwowe zasypywanie i zagęszczanie gruntu w kilkudziesięciocentymetrowej głębokości wykopach. Tymczasem wykonawca zastosował metodę jednowarstwową, a na pytanie sołtys wsi dlaczego odstąpił od przyjętych ustaleń, nie potrafił udzielić wiążącej odpowiedzi. Według jego zapewnień to rozwiązanie ma być równie dobre. Czas pokaże, czy aby na pewno.

Informacja przede wszystkim

Budowa światłowodu to duże przedsięwzięcie, dotyczące ogółu mieszkańców naszej wioski. Miejmy nadzieję, że zanim wystartuje na dobre stanie się przedmiotem zebrania wiejskiego, na którym potencjalni abonenci będą mogli zapoznać się ze szczegółami inwestycji albo chociażby zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna, bo na dzień dzisiejszy przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi wielką niewiadomą.