Termomodernizacja – co za ulga?

 Wraz z nakazem płatniczym na 2020 rok dotyczącym podatków:
– rolnego,
– leśnego,
– od nieruchomości (przedsiębiorcy);
– informacją o opłatach za gospodarowanie odpadami,
– nową deklaracją o wysokości opłat za śmieci (termin złożenia 31 marzec 2020 r.),
– fakturą za wodę
otrzymaliśmy od sołtysów (istniała też możliwość odbioru w Urzędzie Gminy) fakturę dokumentującą poniesione w 2019 roku wydatki na założenie instalacji fotowoltaicznej
.

Ulga – Słoneczny Garbów

Wprawdzie na fakturze jako opis towaru/usługi wpisano: Partycypacja w kosztach projektu Słoneczny Garbów, co niektóre osoby może zmylić, ale na pewno rzecz dotyczy wspomnianej instalacji. Dokument ten uprawnia do odzyskania części kosztów, pod warunkiem, że nabywca rozlicza się z podatku dochodowego PIT i jest uprawniony (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego) do skorzystania z nowej, bo wprowadzonej w 2019 roku – ulgi termomodernizacyjnej.
Oprócz „fotowoltaiki” od dochodu (PIT-36, PIT-37) albo przychodu (PIT-28) za 2019 rok można odliczyć szereg materiałów, urządzeń i usług zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 roku.

Termo – wytyczne

  1. Ulga nie dotyczy domów w budowie,
  2. Limit wydatków dla każdego z właścicieli budynku to 53 000 zł przez cały okres inwestycji (np. wymiana pieca, okien, drzwi, ocieplenie budynku, montaż odnawialnych źródeł energii typu – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pomp ciepła),
  3. Limit dotyczy właściciela/współwłaściciela a nie – konkretnego domu,
  4. Wspomniana inwestycja musi być zakończona w ciągu 3 lat,
  5. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT wystawiona przez podatnika nie zwolnionego z VAT,
  6. Wydatki nie odliczone w danym roku w PIT (brak dochodu) odliczamy w latach następnych – do 6 lat od zakończenia remontu.
  7. Jeśli zapomnimy odliczyć faktury np. z 2019 roku w PIT za tenże rok – można poprawić rozliczenie składając jego korektę.

Warto skorzystać z rozliczenia nowej ulgi, jeśli już poniosło się wydatki i jest się w posiadaniu dokumentów, które to potwierdzają.
Warto zabezpieczyć dom przed utratą ciepła oraz zmniejszyć zużycie energii na jego ogrzanie, schłodzenie czy podgrzanie wody.
Warto – bo jedno i drugie stanowi oszczędność dla kieszeni i ukłon w stronę ochrony środowiska.