Małe firmy zmieniają charakter naszej miejscowości

Dominującą rolę w polskim sektorze przedsiębiorstw odgrywają mikroprzedsiębiorstwa. Według ostatnich dostępnych danych GUS ich ilość przekracza 95%  ogólnej liczby polskich przedsiębiorstw. Wytwarzając ponad 30% wartości Produktu Krajowego Brutto w dużym stopniu decydują o stanie krajowej gospodarki.

A jak my wypadamy na tle tych statystyk?

Mimo, że Bogucin jest miejscowością wiejską, odsetek działających tu firm jest bardzo wysoki. To pokazuje, że z rolnictwa utrzymuje się stosunkowo niewielu mieszkańców i większość szuka dochodowych źródeł utrzymania w branżach pozarolniczych. Zmiany te mają charakter nieodwracalny i należy oczekiwać, że nasycenie rynku pracy tego rodzaju działalnością będzie dalej rosło.

Lokalni przedsiębiorcy to ludzie w szerokim przedziale wiekowym. Cechuje ich głównie sumienność, odporność na niepowodzenia i upór w dążeniu do celu. Człowiek nie rodzi się przedsiębiorcą, przedsiębiorcą się staje. Trzeba się nauczyć racjonalnego gospodarowania i włożyć ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę aby utrzymać się na mocno konkurencyjnym rynku.

Podobnie jak w całym kraju przodują tu mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Większość z nich to firmy jednoosobowe lub rodzinne, gdzie pracują ludzie, których łączą więzy nie tylko biznesowe.  Szacuje się, że ok. 80% spośród 1,8 mln małych i średnich firm działających w Polsce to firmy z tradycjami rodzinnymi.

Firmy rosną jak grzyby po deszczu

Na dzień 15 stycznia 2020 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) widnieje 83 bogucińskich firm, w których znalazło zatrudnienie wiele osób z Bogucina i okolic.

Faktyczna liczba podmiotów gospodarczych jest wyższa. Wynika to z tego, że adres siedziby firmy nie ma związku z adresem zameldowania jej właściciela. Adres prowadzenia działalności gospodarczej może być w zupełnie innym miejscu niż adres zameldowania, czy zamieszkania przedsiębiorcy.

Najwięcej miejscowych firm, działa w branży transportowej, usługowej i handlowej. W poniższym wykresie zostały uwzględnione również te firmy, które od lat prężnie działają na naszym terenie, mają tu stałe bazy, ale w adresie swoich siedzib podają inną miejscowość.

Spory wpływ na rozwój tutejszej przedsiębiorczości ma bliskość dużego ośrodka miejskiego, jakim jest stolica województwa – Lublin. Nie bez znaczenia jest również znajdujące się tu skrzyżowanie najważniejszych dróg w regionie, czyli starej „siedemnastki” i drogi ekspresowej do Warszawy. To głównie z tej racji Bogucin stał się wiejskim potentatem w branży hotelowo-restauracyjnej. Trudno znaleźć drugą taką miejscowość o podobnym potencjale gastronomicznym.

Prawie jedną czwartą bogucińskiego rynku przedsiębiorczości stanowi branża transportowa z taborem liczącym kilkadziesiąt samochodów ciężarowych.

Bogate firmy to złote jajo dla samorządów

Działalność mikro i średnich firm ma niebagatelny wpływ na kondycję państwa i gmin, a podatek od środków transportu i podatek dochodowy od osób fizycznych to potężny zastrzyk gotówki, umożliwiający prawidłowy rozwój polskich miast i wsi. Zwłaszcza w przypadku tego drugiego sektora dochody te mają elementarne znaczenie, ponieważ w grę wchodzą stawki nieporównywalnie wyższe od podatku rolnego. Uzasadnionym więc w tym przypadku wydawałoby się zastąpienia przysłowia: “kto ma ule, ten ma miód” powiedzeniem: “kto ma dochodowych przedsiębiorców, ten żyje dostatnio“. W rzeczywistości wygląda to inaczej – wszystko idzie do wspólnego garnuszka, a o podziale środków pomiędzy poszczególne wioski decydują gminni radni.