IV Międzyszkolny Konkurs z cyklu „Wielcy Polacy” 

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa

Jeden z najsłynniejszych cytatów Juliusza Słowackiego był mottem IV edycji konkursu „Wielcy Polacy” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. W. Chotomskiej w Bogucinie i GBP im. B. Pietraka Filia w Bogucinie. W tym roku przypada 210 rocznica urodzin i 170 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego, dlatego  konkurs poświęcony został temu wielkiemu poecie. Tradycyjnie do uczestnictwa w konkursie zaproszono wszystkie szkoły z terenu gminy Garbów. Uczniowie klas VI –VIII  musieli się wykazać wiedzą z zakresu życia i twórczości poety oraz znajomością jego utworów. Wszyscy uczestnicy w trzyosobowych zespołach rzetelnie się przygotowali i wspaniale odpowiadali na pytania.

Do pracy w komisji zaproszono panią Barbarę Wojtaś – wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Słowackiego w Lublinie oraz panią Urszulę Kurek z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Uczestnikom i gościom towarzyszyła wspaniała wystawa o Juliuszu Słowackim, przygotowana przez panią Jadwigę Flisiak z GBP Filii w Bogucinie.  Na ekspozycji można było obejrzeć  kopie reprodukcji rysunków wykonanych przez wieszcza, portrety jego krewnych i przyjaciół oraz zapoznać się z kalendarium życia poety.

W oczekiwaniu na werdykt jury wszyscy uczestnicy i goście delektowali się słodkim poczęstunkiem. A oto wyniki konkursu:
I miejsce zdobyły aż trzy szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Garbowie
  • Szkoła Podstawowa w Przybysławicach
  • Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej

II miejsce

  • Szkoła Podstawowa w Leścach

III miejsce

  • Szkoła Podstawowa w Bogucinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów oraz zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy o innych wielkich Polakach. A nasz język, jak pisał poeta, niechaj będzie piękny jak aniołów mowa. Zapraszamy za rok!