W Bogucinie działa już nowa Stacja Uzdatniania Wody

Pewnie nie wszyscy zauważyli, że od kilku miesięcy woda, która płynie z naszych kranów zmieniła swą jakość. Oczywiście na lepsze. Stało się to możliwe dzięki gruntownej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

Z pomocą Unii

Przebudowa trwała prawie rok i rozpoczęła się od wykonania nowej studni głębinowej o głębokości około 80 metrów pozwalającej zabezpieczyć stację w niezbędną ilość wody. Postawione zostały 2 zbiorniki wyrównawcze magazynujące wodę, o pojemności po 150 metrów sześciennych każdy. Budynek stacji został gruntownie wyremontowany od fundamentów po dach, ocieplono ściany i przykryto je nową elewacją. Zmienione zostało ogrodzenie i brama wjazdowa, plac zniwelowano, wykonano trasy komunikacyjne z kostki brukowej i tłucznia.

Wymieniono całkowicie wyposażenie technologiczne i sterowanie stacji a pełna automatyka i zabezpieczenia alarmowe pozwalają osobie sprawującej nadzór na zdalne i całodobowe monitorowanie parametrów technicznych. Obiekt został wyposażony w agregat prądotwórczy załączający się automatycznie podczas zaniku prądu. Od tej pory nie musimy obawiać się przerw w dostawie wody na wypadek awarii sieci energetycznej.

Koszt inwestycji to ok. 1,8 mln zł, w połowie sfinansowany ze środków UE.

Prawie jak Nałęczowianka

Zastosowanie dwustopniowego systemu uzdatniania wody znacznie poprawiło jakość wody pitnej, a pompy tłoczące pracujące na tzw. przemiennikach częstotliwości zapewniają stałą wartość ciśnienia wody na wyjściu z budynku stacji. Dzisiejsza woda z bogucińskich kranów spełnia te same wymagania co woda w Paryżu, Londynie i Warszawie. Jest nie tylko znacznie tańsza od tej butelkowanej, ale także zdrowsza, bogatsza o mikroelementy. Powstaje zatem pytanie: dlaczego mając dostęp do najwyższej jakości wody w domu wciąż kupujemy wodę w sklepach i marketach skoro jest to nieekologiczne i nieekonomiczne? Pewnie dlatego, że na razie króluje dawne przeświadczenie o słabej jakości „kranówki”. Z czasem powinno się to zmienić.

Nowa stacja – nowe możliwości

Zwiększona wydajność stacji oraz nowe pozwolenie wodno-prawne dały możliwość zaopatrywania w wodę również część odbiorców z Garbowa: wzdłuż ul. Warszawskiej do ul. Pogodnej, cała ul. Kościelna oraz Krakowskie Przedmieście – od klasztoru sióstr zakonnych do kościoła.

Prace zostały wykonane przez firmę EDBAR z Lublina w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.