Na co wydajemy pieniądze z funduszu sołeckiego?

Od kilku lat w drugiej połowie roku spotykamy się na zebraniach wiejskich by dzielić środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Do dziś nie wszyscy wiedzą skąd ten twór się wziął i na co powinien być przeznaczany.

Początki funduszu sołeckiego i jego cele.

W naszym kraju taki fundusz realizowany jest od roku 2009. Nie jest on obligatoryjny dla wszystkich. O jego wyodrębnieniu z budżetu gminy decyduje rada gminy. Początkowo zaledwie 55% gmin w Polsce zdecydowało się na ten krok. Co roku ta skala się powiększa. Część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego podlega zwrotowi ze skarbu państwa i wynosi od 20 do 40%  – w zależności od zamożności jednostek terytorialnych. Gminy najuboższe dostają najwyższe zwroty.

Fundusz sołecki został pomyślany jako system wsparcia inicjatyw lokalnych i nie powinien wyręczać gmin w wykonywaniu ustawowych zadań wobec instytucji i mieszkańców wsi.
Dzięki niemu następuje znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Fundusz w gminie Garbów

Rada gminy Garbów podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w dniu 20 marca 2013 roku. Przypomnijmy, że za uchwałą głosowało wtedy 7 osób, 6 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. W dużej mierze o tym, że dziś mamy do dyspozycji taki fundusz zdecydowały głosy poparcia obydwojga naszych radnych – Lidii Michoń i Artura Rybkowskiego.

Wysokość środków z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw zależy od zamożności gminy. W ustawie o funduszu zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Najważniejszym kryterium we wzorze jest liczba mieszkańców.

Realizacja funduszu sołeckiego w Bogucinie

W ostatnich 3 latach w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Bogucin przeznaczano następujące kwoty:
     2017 r. – 27.000 zł.
     2018 r. – 27.100  zł.
     2019 r. – 39.341 zł.

 Ich rozdział przedstawia się następująco:

  • Inwestycje ogólne wsi (chodniki, oświetlenie itp.) – 29,6 tys. zł.
  • Plac zabaw – 19,7 tys. zł.
  • Klub Sportowy BKS Bogucin – 11 tys. zł.
  • Stowarzyszenie „Mój Bogucin” (organizacja festynów) – 10,8 tys. zł.
  • Szkoła Podstawowa – 10,2
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca BOGUTKI – 7,3 tys. zł.
  • Koło Gospodyń Wiejskich – 4,8 tys. zł.

Największymi beneficjentami funduszu są inwestycje wiejskie i plac zabaw, a listę zamykają BOGUTKI i Koło Gospodyń.
Poniżej infografika przedstawiająca procentowy rozkład wydatków z funduszu wiejskiego.

Zgodnie z ustawą, do końca lipca sołtys wsi powinien poznać wysokość środków funduszu na rok następny, a niedługo potem spotkamy się znowu, by go w miarę rozsądnie rozdysponować.  O konkretnym terminie Zebrania Wiejskiego poinformujemy w stosownym czasie. W wioskach, w których działają portale internetowe praktykowane są nowe metody zgłaszania wniosków, polegające na tym, że już na wiele miesięcy przed podziałem funduszu składane są do redakcji propozycje z odpowiednim uzasadnieniem i zamieszczone na stronie głównej, po to aby mieszkańcy mieli okazję dokładniej im się przyjrzeć. Może by tak i u nas spróbować podobnych rozwiązań? Należy pamiętać, że warunkiem poddania takich wniosków pod późniejsze głosowanie jest wcześniejsza akceptacja sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.