Ruszył remont drogi. Czekają nas utrudnienia.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 105949L łączącej miejscowości Garbów i Bogucin. Jest to odcinek (na rysunku oznaczony czarną linią) o długości 2550m, od garbowskiego kościoła do skrzyżowania z drogą powiatową w Bogucinie.

Na całej długości zaplanowano położenie nowej warstwy asfaltu, w Bogucinie wybudowany zostanie również chodnik o łącznej długości 800 mb.

Kierowcy korzystający z tej drogi muszą uzbroić się w najbliższych kilku miesiącach w cierpliwość ponieważ prace drogowe powodować będą utrudnienia w ruchu. W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa. Mogą występować czasowe zatrzymania ruchu w związku z prowadzonymi robotami drogowymi lub przemieszczaniem się maszyn budowlanych. Dobrym rozwiązaniem będzie korzystanie w najbliższym okresie z drogowych połączeń alternatywnych pomiędzy Bogucinem a Garbowem. Data zakończenia prac została określona w umowie z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem IGORD na dzień 20 listopada 2019 r.