Kto nie musi pamiętać o rozliczeniu PIT za 2018 rok?

Rok 2019 niesie ze sobą bagaż rewolucyjnych zmian w rozliczeniu podatków przez zwykłego Kowalskiego. A najważniejszą z nich jest ta, że Kowalski może zapomnieć o złożeniu do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego za 2018 rok i nie grozi mu za ten typ amnezji żadna z sankcji karno – skarbowej. Niemożliwe? A jednak!

Do tej pory nie mieliśmy wielkiego wyboru przy składaniu swojego rozliczenia PIT. W tym roku mamy aż trzy opcje, a mianowicie:
1) rozliczyć się podobnie jak w roku ubiegłym, wysyłając zeznanie w formie papierowej lub elektronicznej
2) rozliczyć się logując do aplikacji Twój e-PIT
3) nie rozliczać się wcale.

Skupię się na opcji ostatniej. Najbardziej interesującej, nie tylko dla zapominalskich.
15 lutego 2019 roku na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl Krajowa Administracja Skarbowa przygotowało dla większości podatników wstępne rozliczenie podatkowe Twój e-PIT-37, Twój e-PIT-38 (dzisiaj nie był dostępny) oraz PIT-OP (oświadczenie o przekazaniu 1% podatku).
Dane do e-PIT pochodzą z informacji  PIT-11, PIT-40A, PIT-8C za 2018 rok oraz z rozliczeń PIT-37 za 2017 rok.

Dla kogo e-PITY ?
Dla osób, które:
– uzyskały dochody z umów: o pracę, zlecenie, dzieło oraz dokonały sprzedaży akcji (dochody z kapitałów pieniężnych),
– uzyskały świadczenia emerytalne i rentowe,
– otrzymały zasiłki z ZUS, świadczenia z Urzędu Pracy,
– prowadziły działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub podatkiem liniowym i dodatkowo uzyskał dochody z umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych,
– uzyskały dochody mieszczące się w kategorii dochodów wyszczególnionych w PIT-37 i PIT-38.

Kto nie znajdzie wstępnego rozliczenia e-PIT:
Nie znajdą go osoby:
– które prowadziły działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, nawet jeśli ta działalność była przez cały 2018 rok zawieszona, albo w trakcie 2018 roku – zlikwidowana ( składają PIT-36),
– niepełnoletnie,
– uzyskujące dochody z działalności nierejestrowej,
– które nie uzyskały dochodów w 2017 roku i nie składały PIT-37, PIT-38 za 2017 rok (uzyskały dochody z zagranicy i składały PIT-36).

Kto nie musi rozliczać podatku składając PIT-37 czy PIT-38?
Nie muszą składać go osoby:
– dla których Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała wstępne rozliczenie roczne i nie chcą (nie mają potrzeby) tego rozliczenia modyfikować, ponieważ nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń,
– osoby, które po raz pierwszy w 2018 roku otrzymały dochody od organu rentowego (renta, emerytura) na formularzu PIT-40A i nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń.

Nowości w rozliczeniach za 2018 rok (oprócz usługi e-PIT):
termin zwrotu podatku, w przypadku złożenia zeznań w formie elektronicznej ulega skróceniu z 3 miesięcy do 45 dni, licząc od daty przesłania PIT,
– pierwszeństwo przy zwrocie podatku mają osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny,
– w PIT można podać lub zmienić numer konta bankowego do zwrotu podatku,

UWAGA!
Wstępne rozliczenie podatkowe Twój e-PIT będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia 2019 roku i w tym dniu zostanie automatycznie zatwierdzone i uznane za złożone. Stanie się tak w przypadku gdy: osoba, dla której zostanie przygotowane, nie złoży PIT w formie papierowej, elektronicznej, czy też nie zmodyfikuje rozliczenia wstępnego e-PIT.
Twój e-PIT zostanie wypełniony dla podatnika jako rozliczenie indywidualne, nawet jeśli w 2017 roku małżonkowie rozliczali się wspólnie. To samo dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci.
Termin złożenia zeznań podatkowych nie uległ zmianie – w każdej formie (papierowa, elektroniczna) jest to 30 kwiecień 2019 roku.
Zawsze, po terminie rozliczenia podatku (30 kwiecień), można złożyć korektę PIT i poprawić błędne lub nie ujęte a przysługujące odliczenia lub ulgi. Graniczny termin złożenia takiej “poprawki” dla PIT-ów za 2018 rok to 31 grudzień 2024 roku.