Wybory sołtysa z rekordem w tle!

Dużym wyczuciem wykazali się organizatorzy zebrania wiejskiego w Bogucinie, mającego na celu wyłonienie sołtysa wsi na następną, tym razem pięcioletnią kadencję. Z wykorzystywanego do tej pory na takie okazje holu ze sceną zdecydowano się przenieść obrady do niedawno otwartej sali gimnastycznej i był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Gdyby tego nie uczyniono, dla części wyborców mogłoby zabraknąć miejsca.

Już przed czterema laty w naszej miejscowości padł frekwencyjny rekord w gminie Garbów. Głosowało wówczas 117 osób. Tym razem poprzeczka powędrowała dużo wyżej.

Zebranie wyborcze otworzył i następnie mu przewodniczył wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej. Po ogłoszeniu porządku zebrania przystąpiono do zgłaszania kandydatur na sołtysa. Z sali padły dwie propozycje, które nikogo z przybyłych na ten wyborczy wieczór nie mogły zaskoczyć. Tak jak sygnalizowaliśmy już wcześniej do pojedynku o berło włodarza wsi stanęli: Aneta Wolińska – dotychczasowy sołtys oraz Piotr Kowalczyk. Rutyna i doświadczenie kontra młodość i ambicja – tak w skrócie można by określić tę wyborczą konfrontację.

W dalszej kolejności wyłoniono komisję skrutacyjną, która przygotowała karty do głosowania, a następnie zebrała i policzyła głosy. Z uwagi na frekwencję zdecydowano się powołać do niej większy niż dotychczas, bo aż pięcioosobowy skład. Weszli do niej (kolejność według zgłoszeń):

Lidia Michoń
Stanisław Paruch
Henryk Łuczywek
Mariola Rybkowska
Monika Kamińska

Po przejęciu list obecności w/w komisja ogłosiła, że gotowość do głosowania zgłosiło 164 osoby! Tym samym Bogucin odzyskał frekwencyjny rekord w gminie Garbów, który na krótko trafił do Przybysławic. Czy uda się go komuś  kiedykolwiek pobić? Na pewno łatwo o to nie będzie.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie, które zgodnie z regulaminem przeprowadzono z zachowaniem zasady tajności. Po jego ogłoszeniu okazało się, że osobą, która będzie stać na czele naszego sołectwa przez kolejne pięć lat będzie  dotychczasowa pani sołtys.
Głosy wyborców rozłożyły się następująco:

Piotr Kowalczyk – 41
Aneta Wolińska – 120

Nowa/stara pani Sołtys będzie miała tym razem do pomocy aż sześcioro członków Rady Sołeckiej. Będą nimi:

Paweł Wójcik s. St.
Andrzej Pasternak
Marek Paruch
Marcin Chabros
Waldemar Smolak
Violetta Wolak

Wkrótce po ogłoszeniu wyników wójt  gminy pogratulował sukcesu zwyciężczyni, a pokonanemu podziękował za start w wyborach. Natomiast świeżo wybrana pani gospodarz sołectwa wyraziła wdzięczność za tak duże zaufanie społeczne oraz poprosiła zgromadzonych o wsparcie i zachęciła do współpracy.

A my w imieniu całej redakcji  życzymy jej skutecznej i owocnej działalności na rzecz naszej wspólnej „małej ojczyzny” oraz satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego.

Pozostając na chwilę w klimacie sołeckim warto przypomnieć nazwiska wszystkich sołtysów naszej miejscowości od początku odzyskania niepodległości. Na tej liście znalazło się 17 nazwisk, które zostaną przedstawione poniżej w postaci chronologicznej (od pierwszego do ostatniego). Jak widać Aneta Wolińska przerwała na dłużej ponad stuletnią dominację mężczyzn. W tej chwili jest jedną z sześciu przedstawicielek płci pięknej, które sprawują urząd sołtysa w garbowskiej gminie.

1. Jan Rozwadowski
2. Józef Karman
3. Piotr Kowalczyk
4. Władysław Stachyra (w okresie II Wojny Światowej)
5. Mateusz Stachyra
6. Jan Łuczywek
7. Józef Łuka
8. Konstanty Chmielewski
9. Adam Szlachetka
10. Stanisław Stachyra
11. Stanisław Pochwatka
12. Ignacy Flisiak 1969-1986
13. Jan Koziej 1987-1991
14. Jan Chabros 1992-2004
15. Tomasz Kowalczyk 2005-2008
16. Sławomir Włodowski 2009-2014
17. Aneta Wolińska od 2014 roku