Sylwetki naszych gminnych radnych

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Takie słowa zaprzysiężenia złożyli przed kilkunastoma dniami Radni Rady Gminy Garbów VIII kadencji samorządu zanim przystąpili do wykonywania mandatu. Wśród nich znalazła się dwójka radnych z Bogucina.

Lidia Michoń

To osoba na tyle znana i ceniona w naszym środowisku, że nie wymaga szerszej prezentacji. Jest “rdzenną” mieszkanką Bogucina. Mandat radnego sprawuje nieprzerwanie od roku 2010. Teraz zdecydowała się na kandydowanie na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję i z poparciem wynoszącym 78 % wygrała wyścig wyborczy, co świadczy o tym, że doskonale rozumie potrzeby społeczne i potrafi skutecznie je realizować. Tylko dwóch radnych w garbowskiej gminie może pochwalić się podobnym zaufaniem wyborców w swym środowisku.

Marcin Sokołowski
Radny, choć tak jak Lidia Michoń, od urodzenia zamieszkuje Bogucin, jest postacią mniej znaną – dopiero zaczyna samorządową przygodę. W wyścigu do samorządowych ław zostawił za plecami trójkę kontrkandydatów. Oto krótka charakterystyka jego sylwetki.

Marcin Sokołowski – lat 37, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogika resocjalizacyjna. Od października br słuchacz studiów podyplomowych diagnoza i terapia integracji sensorycznej. Uczestnik wielu kursów, konferencji i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Wieloletni kurator społeczny Sądu Rejonowego w Puławach, następnie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku. Przez lata związany zawodowo z Domem Dziecka w Przybysławicach. Od 2009 roku wychowawca w internacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, od 2017 roku nauczyciel i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych.
Wolontariusz, inicjator, koordynator i organizator wielu akcji charytatywnych na rzecz pomocy dzieciom. Wielokrotnie nagradzany za umiejętność dostrzegania potrzeb uczniów oraz za pomoc udzielaną dzieciom i ich rodzinom.
Prywatnie miłośnik gór i aktywnego wypoczynku.