III edycja Konkursu Międzyszkolnego Wielcy Polacy w Szkole Podstawowej w Bogucinie

W tym roku konkurs poświęcony był Adamowi Mickiewiczowi – poecie Niepodległości. Upamiętniając 220. rocznicę urodzin pisarza włączyliśmy się w cykl wielu wydarzeń związanych ze stuleciem Niepodległości  naszej  Ojczyzny.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły reprezentujące pięć szkół podstawowych z terenu gminy Garbów. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Adama Mickiewicza. Odpowiedzi oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Magdalena Kędra – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, p. Halina Stępniak – Prezes TPZG,  p. Elżbieta Stodulska – pracownik GBP  im. B. Pietraka w Garbowie Filia w Piotrowicach Wielkich. Punkty przyznawane przez komisję uczestnicy odliczali w postaci cukierków, co stanowiło dodatkowa motywację do udzielenia poprawnych odpowiedzi, bowiem od tego zależała ilość  otrzymanych słodkości. Publiczność każdą poprawną odpowiedź nagradzała brawami.

Po podsumowaniu punktacji okazało się, że  trzy zespoły zdobyły taką samą i zarazem największą ilość punktów. Zatem przyznano:
I miejsce ex aequo: Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej, Szkole Podstawowej im. Zofii Trzcińskiej – Kamińskiej w Leścach oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie.
Miejsce II zajęła Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach,
miejsce III Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie.

Po  krótkiej przerwie na słodki poczęstunek  uroczyście podsumowano wyniki konkursu oraz wręczono  dyplomy i nagrody książkowe.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa WIELCY POLACY Adam Mickiewicz – poeta Niepodległości przygotowana  przez p. Jadwigę Flisiak.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy nauczycielom za owocny trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do członków  komisji konkursowej pod przewodnictwem p. M. Kędry za ich wielki wkład pracy, za rzetelne i skrupulatne dokonanie oceny odpowiedzi uczniów.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna Im. B. Pietraka w Garbowie Filia w Bogucinie dziękują wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu.

Agnieszka Mazur
Jadwiga Flisiak