FESTYN 2019 – sponsorzy, darczyńcy i inne dobre “ludki”

Dziękujemy, tym wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę (finansową, rzeczową, niematerialną) wsparcia, by po raz kolejny przedsięwzięcie pod nazwą “FESTYN W BOGUCINIE” mogło zostać zrealizowane.
Podziękowanie kierujemy do przedsiębiorców, instytucji, organizacji społecznych oraz mieszkańców Bogucina i innych miejscowości.
W sposób szczególny dziękujemy członkom, kibicom i sympatykom Bogucińskiego Klubu Sportowego za uporządkowanie stadionu i  jego otoczenia.
W sposób szczególny dziękujemy także tym dobrym “ludkom”, którzy dodawali nam otuchy i wiary wtedy, kiedy (chwilowo) pojawiały się czarne chmury zwątpienia.