Zagadka z nagrodą: ile jest gęsi w Bogucinie?

Tym razem, dla odmiany, napiszemy kilka słów o bogucińskich (ale nie tylko) gęsiach, wplatając weń drobny akcent dydaktyczny.

Foto: internet

Gęsie ciekawostki

Gęś jest symbolem czystości, krzepkości, gadatliwości, opiekuńczości, miłości i szczęścia małżeńskiego. Żaden inny ptak ani inne stworzenie nie było czczone przez tyle kultur na całym świecie co gęś.

Od zamierzchłych czasów owe białopióre przedstawicielki ptasiego rodu towarzyszą człowiekowi.
Rzymianie woleli w domu trzymać gęgające gęsi, zamiast psów obronnych. Podobno lepiej sprawdzały się one przy ostrzeganiu przed niepożądanymi gosćmi. Zwyczaj ten wywodził się z historii jaka miała miejsce w 390 roku p.n.e. Wtedy to Kapitol opierał się najazdowi Galów z doliny Padu. Galowie postanowili zdobyć wzgórze pod osłoną nocy. Wybrali w tym celu najbardziej strome podejście i moment, kiedy obrońcy zmęczeni długotrwałymi walkami i głodem zasnęli. O zbliżaniu się wroga ostrzegły Rzymian gęsi. Dowódca obrony Marcus Manlius Capitolinus natychmiast zareagował i atak został odparty. Obrońcy nie tylko obronili wzgórze, wyparli też wroga z Rzymu.

To nimi posłużył się Mikołaj Rej obwieszczając narodom Europy, iż my Polacy posiadamy własny pierwiastek tożsamościowy, jakim jest nasz ojczysty język. Mało kto nie zna zwrotu: “A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Gęsie pióra były głównymi narzędziami pisarskimi od VI do XIX wieku. Za ich pomocą wielcy pisarze i poeci przelewali na papier myśli układając je w  literackie dzieła.

Polska jest europejskim liderem w produkcji gęsiny, ale paradoksalnie zjadamy ją w ilościach śladowych – zaledwie kilkanaście gramów rocznie.

Gęsie zgaduj – zgadula

W naszej wiosce też nie brakuje tych hałaśliwych ptaków, choć ich ilość stanowi dla większości Bogucinian zagadkę. Spróbujmy więc policzyć stawiając hipotezę, że: na każde gospodarstwo przypada jedna gęś. Wtedy doliczylibyśmy się ich ponad dwieście. W rzeczywistości liczba gęsi w Bogucinie jest dużo mniejsza. A konkretnie ile ich jest? I to jest właśnie nasza zagadka:

Otóż, byłoby ich dwieście gdyby: było ich jeszcze raz tyle co obecnie….jeszcze pół raza tyle …jeszcze ćwierć raza tyle ….i jeszcze dwie!

A niech to gęś kopnie, to ile w końcu ich jest? Nie załamujmy się tylko zgadujmy. Chętnych do zabawy prosimy o ustawienie się gęsiego, a ten kto pierwszy odgadnie zagadkę otrzyma nagrodę – niespodziankę. Na odpowiedzi czekamy pod adresem e-mail: admin@bogucin.net
Rozwiązanie skomplikowanej łamigłówki zostanie zamieszczone pod tym artykułem po otrzymaniu pierwszej poprawnej odpowiedzi.

P.S. Nie trzeba było długo czekać na rozstrzygnięcie konkursu. Jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi udzieliła Violetta S.

A oto rozwiązanie: w Bogucinie jest 72 gęsi.
72+72+36+18+2=200

Gratulujemy wygranej i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody, jaką jest familijne opakowanie lodów czekoladowych GRYCAN .