Spośród nich będziemy wybierać

W niedzielę  21 października 2018 roku odbędzie się w naszym kraju pierwsza tura wyborów samorządowych. Druga przewidziana jest na 4 listopada 2018 roku.
Wybierzemy na 5 lat (do tej pory – 4 lata):
– wójtów gmin,
– burmistrzów i prezydentów miast
oraz radnych do rad:
– gmin,
– dzielnic,
– miast,
– powiatów,
– województw.

Lista kandydatów na radnych do Rady Gminy Garbów:

Lista kandydatów na wójta w wyborach na Wójta Gminy Garbów:

Lista kandydatów do Rady Powiatu Lubelskiego – Okręg nr 3 Gminy: Garbów, Jastków:

Zarejestrowane w PKW listy kandydatów do Sejmiku Województwa Lubelskiego można znaleźć między innymi tutaj.