Ogłoszenia sołeckie

Sołtys wsi Bogucin zwołuje zebranie wiejskie, na którym m.in. zostaną podzielone środki z funduszu sołeckiego na rok 2019. Szczegóły na plakatach poniżej: