Fundusz Sołecki na 2019 rok dla Bogucina – uchwalony

Czy opadły emocje po Zebraniu Sołeckim, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2018 roku w godzinach 17.30 – 20.40 w Szkole Podstawowej w Bogucinie, tego nie wiem. Mogę tylko przypuszczać, że w jakimś stopniu – tak.
Zebranie zakładało rozstrzygnięcie dwóch kwestii:
– zasięgnięcia opinii o projekcie uchwały, która to uchwała określała maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów oraz zasad ich podawania a także odstępstw od tych zasad,
– podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w sołectwie Bogucin.
I obie kwestie zostały podjęte i zatwierdzone.
Pierwsza z nich była formalnością, druga – wulkanem emocji. Skupię się na wulkanie.

Fundusz Sołecki na rok 2019 zamykał się w kwocie 39 341,20 zł. Natomiast wnioski złożone przez mieszkańców Bogucina opiewały na kwotę – 70 600 zł.
Propozycje dotyczyły dofinansowania następujących zadań na rok 2019:
1. Festyn – 5000 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 2000 zł
3. Działalność Zespołu „Bogutki” – 4000 zł
4. Zakup kosiarki dla BKS – 16 000 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii – 10 000 zł
6. Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii – 4000 zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 5000 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 4000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 20 000 zł.

Po długiej i burzliwej dyskusji Fundusz Sołecki na rok 2019 został uchwalony w następującym kształcie:
1. Festyn – 3500 zł
2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 1500 zł
3. Działalność Zespołu „Bogutki” – 4000 zł
4. Wydatki dla BKS – 4500 zł
5. Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę ok. 1 km chodnika w Bogucinie na II Kolonii – 10 000 zł
6. Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na końcowym odcinku II Kolonii – 0 zł
7. Turniej tenisa stołowego – 600 zł
8. Remont boiska przy Szkole Podstawowej – 0 zł
9. Zajęcia dla dzieci prowadzone w szkole podczas ferii zimowych – 2000 zł
10. Doposażenie w urządzenia typu fitness wiejskiego placu zabaw – 13 241,20 zł.