Budowa sali na finiszu.

Budowa sali gimnastycznej w Bogucinie wkracza w końcową fazę. Wykonawcy opuszczają plac budowy. Przychodzi pora na odbiory techniczne, usuwanie ewentualnych usterek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Uroczyste otwarcie obiektu wstępnie zaplanowano na początek września. W międzyczasie trzeba zadbać o otoczenie nowej sali – rozprowadzić i zniwelować zgromadzoną z wykopów pod fundamenty ziemię, przywrócić funkcjonalność boisk do gry w piłkę nożną i ręczną. Wydaje się, że te pierwsze z wymienionych prac zostały już wykonane. Jednak efekt końcowy niwelacji terenu wokół budynku sali gimnastycznej – nie da się ukryć – jest daleki od doskonałości. Miejmy nadzieję, że w przeciągu miesiąca pozostałego do rozpoczęcia nowego roku szkolnego krajobraz wokół wzniesionej i pomalowanej, wprawdzie nie na żółto czy niebiesko, ale równie gustownie sali, ulegnie korzystnej metamorfozie.

Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, to zajęcia z wuefu w nowym roku szkolnym już od września odbywać się będą w nowym obiekcie, czego życzymy zarówno uczniom jak i nauczycielom.