Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Mój Bogucin”

OGŁOSZENIE!

Prezes Stowarzyszenia “Mój Bogucin” zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)
o godz. 19.30 w Szkole Podstawowej w Bogucinie odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek zebrania:

  • Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego
  • Uchwalenie porządku i regulaminu obrad
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w 2017 r. 
  • Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
  • Dyskusja nad problemami związanymi z dalszą działalnością Stowarzyszenia oraz omówienie organizacji Festynu Sportowo-rekreacyjnego – 2018
  • wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • Ogłoszenie wyników wyborów
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie obrad

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum i jest ważne bez względu na ilość członków na nim obecnych.

                                                                                                     Prezes Stowarzyszenia “Mój Bogucin”                                                                                                   Monika Kamińska