II Międzyszkolny Konkurs Wielcy Polacy

Rok 2017 został przez Sejm uchwalony rokiem m. in. Tadeusza  Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

Dlatego II Międzyszkolny Konkurs z cyklu Wielcy Polacy  oraz okolicznościową wystawę pod tym samym tytułem postanowiliśmy poświęcić tym właśnie bohaterom, którzy odegrali istotną rolę w dziejach naszej ojczyzny. Ubiegłoroczna edycja konkursu poświęcona była H. Sienkiewiczowi jako uczczenie Roku Sienkiewiczowskiego.

W konkursie, który odbył się 27 listopada wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły w Garbowie, Leścach, Przybysławicach, Woli Przybysławskiej i Bogucinie. Odpowiedziom uczniów przysłuchiwali się z uwagą zaproszeni goście: Małgorzata Sanaluta –  Zastępca Wójta Gminy Garbów, Ewa Szczuka – Dyrektor GBP im. B. Pietraka w Garbowie oraz Halina Stępniak – prezes TPZG.  Uczestnicy wzbudzili podziw publiczności swą wiedzą o narodowych bohaterach. Świetne przygotowanie wszystkich zespołów zaprezentowane w konkursie to duża praca uczniów pod kierunkiem nauczycieli – historyków.

Za ten owocny trud wyrazy uznania składamy opiekunom poszczególnych zespołów: Bożenie Firlej, Agnieszce Jóźwiakowskiej, Jadwidze Kupisz, Janowi Wójcikowi  i Tomaszowi Żabie.

Poprawność udzielanych odpowiedzi oceniało jury w składzie: Paweł Kordybacha – pracownik Działu Instrukcyjno – Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Urszula Kurek –  instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Elżbieta Stodulska- reprezentująca Gminną Bibliotekę Publiczną im . B. Pietraka w Garbowie Filia w Piotrowicach Wielkich.

Na podstawie liczby zdobytych punktów jury przyznało następujące miejsca:

  •       I miejsce- zajęły ex aequo SP w Woli Przybysławskiej i SP w Przybysławicach ,
  •       II miejsce- zajęły ex aequo SP w Garbowie i SP w Leścach,
  •       III miejsce- SP w Bogucinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Organizatorzy, czyli Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie oraz GBP im. B. Pietraka  w Garbowie Filia w Bogucinie bardzo dziękują wszystkim szkołom podstawowym z terenu naszej gminy za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w konkursie.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsora nagród i słodkiego poczęstunku- Gminnej Biblioteki Publicznej im. B. Pietraka w Garbowie oraz do państwa D. i T. Marczaków właścicieli sklepu Lewiatan w Bogucinie.

Organizatorzy konkursu i wystawy: Agnieszka Mazur i Jadwiga Flisiak