Historia z bliska

Jednym z punktów naszego projektu była wycieczka do Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Lublinie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują te instytucje i uczestniczyć w specjalnych lekcjach muzealnych. Dotyczyły one miedzy innymi: sposobu przeprowadzania wywiadu ze świadkiem historii, szkolenia jak prawidłowo nagrać taki wywiad. Ponadto przedstawiono zasady korzystania z zasobów muzeum, uczestnicy mieli okazję samodzielnie wyszukiwać informacje. Ten wyjazd szkoleniowy zaowocował dodatkowym spotkaniem w Archiwum Państwowym, na którym uczestnicy mieli okazję zobaczyć na czym polega digitalizacja materiałów źródłowych trafiających do muzeum.