SMB informacje

Stowarzyszenie “Mój Bogucin”:
W 2012 roku:
– 2 lutego zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego,
– we współpracy z Filią biblioteczną w Bogucinie zostaliśmy opiekunami Dziecięcego Zespołu Tanecznego “Bogutki
W 2013 roku:
– stworzyliśmy stronę internetową bogucin.net,
– od roku 2013 wznowiliśmy organizację Festynów Sportowo – Rekreacyjnych, które odbywają się rokrocznie – w miesiącu lipcu.
W 2015 roku:
– uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego dzięki czemu pozyskujemy środki z 1% podatku.

Od początku działalności Zarząd działa niezmiennie, w składzie:
Monika Kamińska – prezes, tel. 507 117 274
Agnieszka Szymańska – wiceprezes, tel. 668 084 832
Halina Kapica – skarbnik.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi z Bogucina:
Kołem Gospodyń Wiejskich,
Bogucińskim Klubem Sportowym.

Istniejemy m.in. by:
– integrować lokalną społeczność,
– pielęgnować pamięć o historii, tradycjach i zwyczajach naszej małej ojczyzny,
– przyczyniać się do jej kulturalnego rozwoju.

By istnieć potrzebujemy środków finansowych, które pozyskujemy m.in. z darowizn.
Wpłat darowizn można dokonywać na konto w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie: 13 8733 0009 0018 3514 2000 0010.