Informacje o Stowarzyszeniu

Nazwa: 
STOWARZYSZENIE „MÓJ BOGUCIN”
Siedziba: 
Bogucin 130A, 
21-080 Garbów
Data rejestracji stowarzyszenia w KRS: 2 luty 2012 roku
Telefony kontaktowe:
Kamińska Monika - 507 117 274
Szymańska Agnieszka - 668 084 832
Rachunek bankowy:
STOWARZYSZENIE „MÓJ BOGUCIN”
13 8733 0009 0018 3514 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
NIP: 713 308 33 13
REGON: 061384496
ARiMR: 067287670
KRS: 0000410234

 

ZARZĄD:
Kamińska Monika - prezes
Szymańska Agnieszka - wiceprezes
Kapica Halina - skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA
Struska Halina
Sadurska Grażyna
Kucharzyk Dariusz