Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 6

Czas… Zmienia się wszystko. Ludzie odchodzą, wsie i miasta zmieniają się bardzo....