Bogucińskie dary dla św. Leonarda

O św. Leonardzie i miejscu, gdzie, na garbowskiej ziemi, znajdowała się kapliczka z jego figurką napisano...