Informacja z sesji otwarcia ofert na budowę sali gimnastycznej.

W dniu 14 marca dokonano otwarcia ofert na wykonanie „Budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem...