Ogłoszono przetarg na budowę sali gimnastycznej w Bogucinie

Urząd Gminy Garbów ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sali gimnastycznej...