Parafia Garbów – Jak powstawały nowe miejscowości cz.3

Kilka lat przed nadaniem chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi i zniesieniem obciążeń na rzecz panującej szlachty zakończył się okres tworzenia nowych miejscowości. Zanim to się stało parafia Garbów wzbogaciła się o kilka wiosek, z których większość istnieje do chwili obecnej w formie samodzielnych sołectw. Trzecią cześć listy otwiera Meszno. Wioska powstała w roku 1846 i w początkowym okresie należała do gminy Samoklęski. Pierwszy akt urodzenia został spisany na okoliczność chrztu córki tamtejszego gajowego Józefa Lesiaka, przybyłego, tak samo jak jeden ze świadków obrzędu (Franciszek Winiarczyk), z Kraczewic koło Poniatowej.

Meszno                                                         Akt urodzenia córki gajowego Józefa Lesiaka

Rok później na mapy Polski trafia Borków. Pierwszymi osiedleńcami zostają m.in. Wojciech Ogórek, Grzegorz Gorzkowski, Grzegorz Haraszczuk, Szymon Pazur, Wawrzyniec Olszak (gajowy), Maciej Łaszcz, Maciej Nakonieczny, Jakub Świdek (z Garbowa), Józef Sołtys (z folwarku Marynki), Feliks Chmielowski (z Ługowa), Antoni Szewczyk (z Karolina). Wioska powstała na terenach leśnych. Być może chodziło tu o borek, czyli pozostałość lasu iglastego, który stał się pretekstem do nadania nazwy dla nowej miejscowości. Tak, jak większość nowopowstałych osad również Borków zaludniał się w szybkim tempie. Według spisu sprzed roku 1880 na 509 morgach gruntu znajdowało się tam 70 osad.

BorkówAkt urodzenia córki Wojciech Ogórka

W roku 1849 powstała wioska o nazwie Majdan Kruk. Podobnie jak Zofian, miejscowość należała do gminy Samoklęski. Istniała do roku 1998. Od tej pory jest częścią miejscowości Starościn.

Majdan KrukAkt urodzenia syna Jakuba Sikorskiego z Majdanu Kruk

W roku 1853 powstaje Panieńszczyzna. Do roku 1921 wybudowano tam zaledwie 15 domów. Prawdziwy rozkwit miejscowości nastąpił w 2 poł. XX wieku. Dziś zamieszkuje tam ok. 1700 osób.

PanieńszczyznaAkt urodzenia córki Franciszka Skrzypca z Panieńszczyzny

Tego samego roku pojawia się wpis o chrzcie córki garbowskiego tkacza Dominika Sikorskiego, który zgłaszał dziecko w obecności „furmana proboszczowskiego” Ignacego Pietraka oraz zakrystiana  Franciszka Paszkowskiego. W akcie napisano, że wszyscy trzej zamieszkiwali na „Poświętnym”. Zapewne chodzi tu o teren przyległy do starego garbowskiego kościoła.

PoświętneAkt urodzenia córki Dominika Sikorskiego

Ostatnie dwie miejscowości powstały w obrębie garbowskiej parafii w rok po śmierci hrabiego Jana Jezierskiego, czyli w roku 1859. Pierwsza z nich to nowa osada garbowska Janowice, nawiązująca nazwą do imienia byłego właściciela dóbr. Tak, jak w przypadku sąsiedniego Borkowa początkowymi osadnikami byli koloniści. W akcie USC, otwierającym historię tej miejscowości spośród trzech nazwisk tam występujących udało się ustalić jedynie pochodzenie świadka chrztu – Jana Łaszcza z Zabłocia, parafii Markuszów. Drugi ze świadków – Mikołaj Homar i ojciec dziecka – Paweł Łukasik musieli przybyć gdzieś z daleka, ponieważ nie udało się natrafić na ich wcześniejszy ślad w żadnej z pozostałych parafii diecezji lubelskiej. W roku 1879 miejscowość zmieniła swą nazwę na Janów. W tym czasie, według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego znajdowało się tam już 48 osad.

JanowiceAkt urodzenia córki Pawła Łukasika

Listę nowopowstałych dziewiętnastowiecznych miejscowości w parafii Garbów zamyka Pociecha, a pierwszym ochrzczonym dzieckiem była Magdalena, córka Wojciecha i Katarzyny Bogusławów. Obecnie ta miejscowość została połączona z sąsiednią wioską i jej pełna nazwa brzmi Józefów – Pociecha.

PociechaAkt urodzenia córki Wojciecha Bogusława

Poniżej lista wszystkich osad i miejscowości, jakie powstały w dziewiętnastym wieku w parafii Garbów.
Obok daty ich założenia.
 1. Karoliny/Karolin – 1819
 2. Amelin – 1829
 3. Maryampol/Zofian – 1829 (gmina Kamionka)
 4. Biskupie – 1836 (nie istnieje)
 5. Cegielnia Garbowska – 1837 – (nie istnieje)
 6. Folwark Marynki/Marianka – 1842 (dziś w granicach administracyjnych Woli Przybysławskiej)
 7. Zagrody – 1845
 8. Meszno – 1846
 9. Borków – 1847
 10. Majdan Kruk – 1849 (dziś w granicach administracyjnych Starościna, gmina Kamionka)
 11. Panieńszczyzna – 1853 (Gmina Jastków)
 12. Poświętne – 1853 (nie istnieje)
 13. Janowice/Janów – 1859
 14. Pociecha – 1859 (dziś Józefów-Pociecha, gmina Jastków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.