Minął rok – w Stowarzyszeniu “Mój Bogucin”

Stowarzyszenie „Mój Bogucin” (SMB) obchodziło w tym roku piątą rocznicę działalności. O sile...