Minął rok – w Kole Gospodyń Wiejskich

Są tacy, którzy chcą jak najszybciej zatrzasnąć za sobą mijający rok, tak jak się...