Czy pamiętasz o różańcu ?

I cóż Ty byś zrobił, ubogi człowiecze gdyby nie proste słowa modlitwy, w której to słowach i wierze gorliwej...