Zebranie wiejskie – wybór Sołtysa wsi i Rady Sołeckiej