Z dawnych akt USC – urodzeni w roku 1895

Formuła zapisów w aktach chrztu była niezmienna aż do okresu II Wojny Światowej....