“Proście, a będzie wam dane…”

“Hojność polega nie tylko na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej...