“Słowiański” – Magda Anioł. Piosenka z mocą na miarę Jana Pawła II