Z dawnych akt USC – urodzeni w roku 1891

Przeglądając dawne akta USC nietrudno dojść do wniosku, że znajduje się w nich wiele...