Walczymy dalej o odzyskanie nazwy węzła w Bogucinie.

Starania w celu odzyskania nazwy dla węzła drogowego w ciągu drogi ekspresowej S17...