Z archiwum USC – rok 1882

Powracamy do cyklicznej prezentacji dawnych akt USC, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Lublinie....