Odpowiedź GDDKiA odnośnie nazw węzłów drogowych w Bogucinie i w Przybysławicach.

Poniżej treść odpowiedzi GDDKiA w Warszawie odnośnie nazw węzłów drogowych. Tego należało...