Organizatorzy festynu w Bogucinie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli – lista sponsorów

Pragniemy podziękować za wszelkie wsparcie, udzielone nam podczas organizacji VI Festynu Sportowo-Rekreacyjnego...