Z dawnych akt USC – urodzeni w roku 1878

W roku 1878 urodziło się w Bogucinie 21 dzieci – 11 dziewczynek i 10...