O Bacy

Wychodzi baca przed chałupę, przeciąga się i woła: – Jaki piękny dzionek! A...