Zarys dziejów Bogucina cz. 2

Panowanie rodu Szczekockich trwało nieprzerwanie prawdopodobnie aż do początków XVII w. Wiele...