MŁODZIEŃCY! OSTROŻNIE Z WODĄ!
PANNY! PROSIMY O UŚMIECH!