Ważniejsze daty z historii Bogucina

 • 1398 – pierwsza wzmianka. Bogucin i Garbów pod wspólnym panowaniem Szczekockich.
 • 1447 – podział dóbr. Dobiesław Szczekocki obejmuje Bogucin, a jego brat Stanisław – Garbów
 • 1453 – wyznaczenie granic wsi
 • ~1650 – przemarsz wojsk tatarskich
 • ~1671 – budowa dworu szlacheckiego
 • 1819 – utrata dotychczasowego znaczenia wsi. Siedzibą właścicieli dóbr staje się Garbów. W Bogucinie pozostaje jedynie folwark
 • 1833 – budowa drogi bitej Lublin – Warszawa
 • 1864 – chłopi otrzymują ziemię na własność
 • 1921 – powstanie kolonii Las Boguciński
 • 1928 – komasacja gruntów
 • 1944 – pacyfikacja „Leśnej Kolonii”