Informacje o Stowarzyszeniu

Nazwa: 
STOWARZYSZENIE „MÓJ BOGUCIN”
SIEDZIBA: 
Bogucin 130A, 
21-080 Garbów
Data rejestracji stowarzyszenia w KRS: 02.02.2012 r.
Telefony kontaktowe:
507 117 274
668 084 832
Rachunek bankowy:
STOWARZYSZENIE „MÓJ BOGUCIN”
13 8733 0009 0018 3514 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

NIP: 713 308 33 13
REGON: 061384496
ARiMR: 067287670
KRS: 0000410234

ZARZĄD:
prezes Kamińska Monika
w-c prezes Szymańska Agnieszka
skarbnik Kapica Halina

KOMISJA REWIZYJNA
Struska Halina
Włodowski Sławomir
Flisiak Jadwiga