Stowarzyszenie MÓJ BOGUCIN

 

Z inicjatywy mieszkańców Bogucina dnia 20.09.2011r. na zebraniu podjęto decyzję o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie „Mój Bogucin”. Po szeregu formalności dnia 02.02.2012 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku wydał decyzję wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia „Mój Bogucin”.

Głównymi celami Stowarzyszenia „Mój Bogucin” jest integracja lokalnej społeczności poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną i towarzyską. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. Celem jest również podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnej. Ochrona i promocja zdrowia promując kulturę fizyczną, sport, turystykę oraz ochronę środowiska. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień oraz wspieranie działalności na rzecz naszych dzieci i młodzieży.