Kategoria: Ogłoszenia

KOSZENIE PLACU ZABAW – podziękowanie Sołtysa 0

KOSZENIE PLACU ZABAW – podziękowanie Sołtysa

Bardzo dziękuję chłopcom z BKS Bogucin , którzy dzisiaj w czynie społecznym wykosili trawę na placu zabaw w Bogucinie. Są to panowie: Paweł Rozwadowski,...

Informacja Sołtysa na temat zjazdu z drogi krajowej do Kolonii Bogucin przy mleczarni 0

Informacja Sołtysa na temat zjazdu z drogi krajowej do Kolonii Bogucin przy mleczarni

Informuję, że w porozumieniu z Urzędem Gminy wystosowaliśmy pismo do GDDKiA w Lublinie w sprawie zjazdu z drogi krajowej do Kolonii I Bogucin. Obecnie jest tam linia...

0

Ogłoszenie Sołtysa!

Sołtys wsi Bogucin przypomina o terminie wpłaty II raty podatku rolnego i od nieruchomości, który upływa z dniem 15 maja. W dniu 13 maja...