Category: Dzieje Bogucina

0

Okres drugiej wojny światowej

Okres II Wojny Światowej zapisał się również w historii Bogucina i jego mieszkańców. Atmosferę lat okupacyjnych doskonale oddają zasłyszane dawno temu słowa...

0

Folwark w Bogucinie

Istotną rolę w XIX i XX-wiecznej historii Bogucina odgrywał folwark – symbol ziemiaństwa, dziś będący już tylko pojęciem historycznym. Funkcjonował on aż do wybuchu...

0

Zarys dziejów Bogucina cz. 3

Ziemia, na której gospodarowali chłopi nie stanowiła ich własności. Chłop był tylko jej użytkownikiem a rzeczywistym właścicielem był dziedzic. Zwyczajowo było to użytkowanie dziedziczne, przekazywane na męskich...